Fotografie is voor mij, Tjaard Heikens, een manier om de wereld te verbeelden.